Prawa osobiste - strona 2

Fonogramy i wideogramy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

sporządzony.   Prawa osobiste w tym przypadku nie przysługują, mówi się tylko o prawach majątkowych. ...

Cechy praw autorskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

Prawa autorskie Autorskie prawa osobiste art. 16 Nieograniczone w czasie Niezrzekalne...

Ochrona własności intelektualnej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1449

prawa osobiste- pozostają przy twórcy. Są ważniejsze, związane z konkretna osoba, przysługuje konkretnej...

Dobra osobiste - środki ochrony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

; gasną wraz ze śmiercią uprawnionego; niektóre prawa osobiste zmarłego, jak jego cześć i prawa autorskie...

PLAGIAT - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Bioetyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1841

pokrewnych rozróżnia się autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste...

Prawo autorskie osobiste.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

utworu publiczności nadzorem nad sposobem korzystania z utworu   Autorskie prawa osobiste zawsze powstają...

Zasady prawa autorskiego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

ochrony 3)prawo autorskie obejmuje prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe 4)zakres ochrony autorskich...

Prawo do sądu na gruncie Konstytucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071

PODMIOTOWE - osobiste prawo jednostki. W Konstytucji jest ono ujęte w wolnościach i prawach osobistych...