Prawo autorskie osobiste.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo autorskie osobiste. - strona 1 Prawo autorskie osobiste. - strona 2

Fragment notatki:

Wolno rozpowszechniać: utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach - jednakże nie do tego samego użytku utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotografie, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zgody, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy przysługuje wtedy prawo do wynagrodzenia.   Prawo autorskie osobiste - więź twórcy z utworem, która jest chroniona w sposób nieograniczony w czasie i nie podlega zrzeczeniu ani zbyciu. Jest to otwarty katalog uprawnień, do którego należą przede wszystkim prawa do: autorstwa utworu oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem lub do udostępniania go anonimowo nienaruszalność treści i formy utworu oraz rzetelnego ich wykorzystywania decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności nadzorem nad sposobem korzystania z utworu   Autorskie prawa osobiste zawsze powstają na rzecz twórcy, ewentualnie współtwórcy. Po śmierci twórcy, prawa te mogą być wykorzystywane przez wskazane w ustawie osoby bliskie zmarłego autora oraz przez właściwe stowarzyszenia twórców.   Autorskie prawo majątkowe - uprawnienia, które mogą mieć wartość ekonomiczną, zostały ukształtowane na wzór prawa własności. Oznacza to, że są bezwzględne i skuteczne wobec wszystkich. Bezwzględność polega na wyłącznym uprawnieniu do korzystania z dzieła lub rozporządzania nim.   Osoby trzecie chcąc korzystać z utworu muszą uzyskać zezwolenie np. twórcy lub jego następcy. Skuteczność wobec wszystkich oznacza, że uprawniony z tytułu majątkowego prawa autorskiego może żądać od wszystkich osób przestrzegania jego praw, a osoby te są zobowiązane do powstrzymania się od jego naruszania.   Autorskie prawa tym różnią się od praw osobistych, że są w pewien sposób ograniczone, a także tym, że jest możliwość cywilno-prawnego obrotu nimi. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz