Prace społeczne - strona 7

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1666

przedsiębiorczości Równowaga gospodarcza Wzrostu udziału w międzynarodowym podziale pracy Społeczne...

Umowa o pracę a umowa cywilistyczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

, ale są nierozerwalnie z nim związane) Pracodawca + Pracownik  Stosunek (pracy = społeczny) + inne powiązania. „PRACA...

Wykład -podstawowe pojęcia z BHP

 • mgr Bogna Konodyba-Szymańska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 665
Wyświetleń: 13335

Społecznej Inspekcji Pracy i współdziałają z Państwową Inspekcją Pracy. Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą...

Motywowanie pracowników

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1204

praca społeczne np. równego traktowania uznania: np. awans, sprawiedliwa ocena samorealizacji, tj...

Wyklad 2 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

składania wyjaśnień odnośnie tej kary, ma obowiązek odbyć prace społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin...