Odezwa Zarządu Głównego ZNP do nauczycielstwa (lato 1942).

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odezwa Zarządu Głównego ZNP do nauczycielstwa (lato 1942). - strona 1 Odezwa Zarządu Głównego ZNP do nauczycielstwa (lato 1942). - strona 2

Fragment notatki:

ODEZWA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP DO NAUCZYCIELSTWA (lato 1942) Zadania, które stoją przed nauczycielstwem w bieżącym roku szkolnym można ująć w następujących punktach: 1. Praca szkoły powszechnej: Każde dziecko polskie poza szkołą, to niepowetowana strata dla narodu i przyszłego państwa. Nauczyciel powinien przeciwdziałać temu i uświadamiać ogółowi, że posyłanie dzieci do szkoły jest nadal obowiązkiem każdego Polaka.
Każdy dzień stracony wskutek zabrania budynku, braku opału, epidemii, zrabowania sprzętów i innych klęsk, które przynosi szkole okupacja, to również wielka strata dla narodu. Nauczyciel powinien dołożyć starań, aby przerwy w nauce spowodowane warunkami okupacyjnego życia były jak najmniejsze.
Nauczyciel polski pamiętając o strasznych cierpieniach męczenników w obozach i więzieniach, i krwawym znoju żołnierza polskiego, musi, mimo ciężkich warunków, w których żyje, zdobyć się na wysiłek i - wbrew zakusom okupanta - jak najlepiej pracować nad rozwojem umysłów i kształtowaniem charakterów dzieci polskich.
Nauczyciel musi chronić od trucizny niemieckiej propagandy dzieci polskie i dać im pełną i rzetelną wiedzę, na tle której wystąpi w całym swym ogromie Polska, jej dzieje i kultura. Zrobić to można bądź na osobnych lekcjach w grupach poza szkołą, bądź pod różnymi pozorami w toku pracy szkolnej.
Należy starać się o zabezpieczenie dzieciom jak największej ilości niezbędnych podręczników polskich do wszystkich przedmiotów z polskim, historią i geografią na czele. Należy tworzyć małe księgozbiory szkolne, lokować je u osób prywatnych i włożyć na młodzież i dorosłych obowiązek zajmowania się wypożyczaniem książek. Wszelkie wydawnictwa niemieckie, prasę codzienną, pisemka szkolne i podręczniki należy zwalczać, demaskując ohydę zakłamania i wrogość do Narodu Polskiego uprawianej w nich propagandy. 2. Tajne nauczanie: Okupant zniósł szkoły średnie i wyższe, chcąc pozbawić naród inteligencji zawodowej i odepchnąć go od źródeł współczesnych wiedzy i kultury. Aby zamiar ten unicestwić, należy w tajnym nauczaniu na kompletach i w mniejszych grupach uczyć młodzież w zakresie szkoły średniej ogólnokształcącej.
Zdolniejsi uczniowie kl. VII winni być douczeni w zakresie programu klasy I i II gimnazjalnej
Przy szkołach zawodowych należy tworzyć komplety uzupełniające program szkół zawodowych do ram programowych przedwojennych, a dla pewnej liczby uczniów organizować nauczanie w zakresie szkoły ogólnokształcącej.
Należy przeciwdziałać uczęszczaniu młodzieży na widowiska w teatrach, teatrzykach i kinach zarówno niemieckich, jak i przeznaczonych dla ludności polskiej, bowiem widowiska te obok propagandy niemieckiej „kultury” i siły mają na celu poniżenie Narodu Polskiego, zohydzanie kultury i jego obyczajów oraz demoralizację młodzieży. Ten sam charakter mają wydawnictwa niemieckie w języku polskim, zarówno codzienne, jak i tygodniki. Bojkot tych wydawnictw należy usilnie propagować.


(…)

… życia kulturalnego wymaga szeregu pozytywnych prac, a najważniejsze z nich to:
Organizowanie zespołów literackich dla odczytania i komentowania utworów aktualnych i dawniejszych utworów i propagowanie rodzimej twórczości przede wszystkim o treści patriotycznej;
Organizowanie zespołów muzycznych i małych chórów (repertuar głównie polski);
Organizowanie zespołów teatralnych dla opracowywania utworów scenicznych (tylko próby);
Zachęcanie do fotografowania i rysowania lub malowania na tematy aktualne (sceny życia pod okupacją, branki, obławy, rabunki na kolejach, niszczenie zabytków itp.);
Zbieranie jak najdokładniejszych materiałów dotyczących zabytków sztuki, zniszczeń, którym uległy wskutek działań wojennych, rozmyślnej akcji okupanta (zabytkowe budowle, muzea, zbiory prywatne, archiwa, biblioteki, dzieła sztuki itp.).
4. Walka cywilna:
Branka młodzieży kończącej szkołę do robót musi być zwalczania przez uchylanie się od sporządzania i dostarczania spisów, ostrzegania młodzieży i nakłaniania jej do uchylania się od poboru. W szczególności należy chronić młodzież szkół zawodowych przed wyjazdami do Niemiec pod pozorem praktyki.
Zarządzenia niemieckich władz przynoszące szkodę szkolnictwu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz