Prace społeczne - strona 5

Prawo karne - Odpowiedzialność karna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

do wykonania pracy społecznej, raport z postępów w pracy. pozbawienie wolności - od 1 miesiąca do 15 lat. 25...

Kara grzywny - definicja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1673

i jeśli skazany nie podejmie pracy społecznej). Zastępczą karę pozbawienia wolności można orzec tylko w razie...

Egzamin, pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

) oraz Collegium Publicum (cykl publicznych wykładów niedzielnych) i Studium Pracy Społeczno-Oświatowej (kursy...

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1120

wyróżnienie tych dwu kategorii pracy społecznej. Negatywne rozumienie działania społecznego wywodzi...

Helena Radlińska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1645

Pracy Społeczno-Oświatowej, czynnie uczestniczy w pracach Światowego Związku Kształcenia Dorosłych...