Praca dzieci - strona 9

Praca domowa o organizacjach - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

takich problemów jak przemoc w rodzinie, adopcja, praca dzieci, wykorzystywanie seksualne. Główna...

Podstawy terapii część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Grażyna Kwaśniewska
 • Podstawy profilaktyki i terapii trudności edukacyjno-wychowawczych uczniów upośledzonych umysłowo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2268

pracy dziecka. 3. Dane dotyczące sfery społecznej: - pełnienie przez jednostkę ról społecznych: członka...

Metodyka opieki - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Elżbieta Ozga
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2009

pracę - dzieci od najmłodszych lat były włączone w pracę gospodarstwa (praca jako środek wychowawczy...

Partie socjalistyczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

płac i skrócenia czasu pracy bez obniżenia rentowności, zakazał pracy dzieci poniżej 10 lat, zbudował...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4179

swoich myśli, wrażeń i przeżyć. Oto kolejność pracy: dzieci same wybierały temat, na który chciały pisać...

SPIS TREŚCI - pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1827

zostaje odroczone, bez próby realizacji na poziomie niższym. Kiedy zbliża się termin rozliczenia z pracy...