Prąd morski - strona 18

Geomorfologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2835

zwrotnikowy suchy - zimny prąd morski - bariera gór b) antropogeniczne - niszczenie roślinności, wycinanie...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

HYDROLOGIA  dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia i ochrona  środowiska wodnego (HOW)  Szkic wykładu  UWAGA: zastosowano wielopoziomowy system struktury wykładu. Główne tematy maj ą numerację arabską, kolejność ich części  wyraŜają  małe litery, dalej: numeracja rzymska (du Ŝe cyfry)...

Skrypt - Geografia Polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1946

klimatycznych, zmiana gatunków, zmiany prądów morskich paostwa słabo rozwinięte padają ofiarą piractwa, Somalia...

Historia gospodarcza - Kalendarze

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5446

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium w...

Historia gospodarcza - Periodyzacja

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4921

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnict...

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

obniża się ok. 1 mm na rok, pd.-wsch. — jest wyrównywane działalnością fal i prądów morskich; pd...

Administracja - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika Ochrony Środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

i przypływy mórz i oceanów, prądy morskie, wiatry itp., oraz walory środowiska tj. mikroklimat i krajobraz...

Kinematyka - uwagi ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

5.1. Uwagi ogólne Jak już powiedziano w punkcie 1.1, kinematyka zajmuje się ruchem ciał materialnych bez uwzględniania przyczyn (sił) ten ruch wywołujących, czyli kinematyka zajmuje się wyłącznie matematycznym opisem ruchu bez uwzględniania praw fizycznych. Ruchem mechanicznym ciała nazywamy z...