Pozostałe koszty operacyjne - strona 22

Ustawa o rachunkowości

 • Politechnika Częstochowska
 • Rachunkowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1792

wartości środka trwałego, dokonuje się — w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych — odpowiedniego odpisu...

Rachunkowość wykład

 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych” w grupie „pozostałe koszty operacyjne” pojawiła się nowa pozycja...

Biznesplan - Podniebne loty

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Biznesplan składa się z takich rozdziałów jak: 1. Streszczenie 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i cele przedsięwzięcia 2. Dane dotyczące przedsiębiorstwa (profil i zakres działania Spółki) 2.1. Dane Spółki ...

Analiza spółki "GPRD" - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

dodatkowo koszty sprzedaży i ogólnego zarządu a także pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty...

System finansowy przedsiebiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

/strata ) ze sprzedaży + Pozostałe przychody operacyjne - Pozostałe koszty operacyjne = Wynik ( zysk...

Analiza ekonomiczna-projekt

 • Politechnika Białostocka
 • dr Anna Linowska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3360

przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi - 1462 305,47 1 022 578,67 -10% - 4% II Zysk...