Pozostałe koszty operacyjne - strona 18

Koszty - definicja i klasyfikacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Janusz Soboń
 • Rachunek Kosztów Dla Inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1512

pracowników; koszty amortyzacji; pozostałe koszty. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Za pozostałe koszty operacyjne...

Ewidencja materiałów i towarów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztów...

Notatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100

ta zostanie zaksięgowana na koncie „Pozostałe koszty operacyjne". Polecenie Na podstawie powyższego zadania 1...

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Szkiłądź
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2548

koszty okazjonalne - pozostałe koszty operacyjne okazjonalne). Wynik z działalności operacyjnej. (plus...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1974

sporne niedochodzone Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki (rozliczenie niedoborów) 9...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

sporne niedochodzone Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe rozrachunki (rozliczenie niedoborów) 9...

Podstawy rachunkowści

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2079

kosztów ogólnych zarzadu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych...

Sprawozdawczość finansowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1575

, wszystkich poniesionych, pozostałych kosztów operacyjnych i strat nadzwyczajnych, rezerw tworzonych na znane jednostce...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”. Do ewidencji środków trwałych stosuje się dwa konta: „Środki trwałe...