Powietrze atmosferyczne - strona 13

Układy depresyjne gleb-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż Grzegorz Pączkowski
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

i ilościowym Faza gazowa - składająca się z powietrza atmosferycznego, CO2 i pary wodnej Układ dyspersyjny...

Wentylacja naturalna

  • Politechnika Gdańska
  • dr Teresa Nurek
  • Ogrzewnictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

w pomieszczeniu i powietrza atmosferycznego oraz działaniem waitru powoduje stały napływ powietrza...

Wykład - Widmo katastrofy globalnej

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

w powietrzu atmosferycznym rosła średnio o 0,35% rocznie, przy czym kolosalną rolę odegrało w tym procesie...