Sprawdzanie praw gazu doskonałego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie praw gazu doskonałego - strona 1 Sprawdzanie praw gazu doskonałego - strona 2 Sprawdzanie praw gazu doskonałego - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Sprawdzanie praw gazu doskonałego. 1 Wstęp teoretyczny Gaz doskonały to  zbiór jednakowych cząsteczek znajdujących się w bezwładnym ruchu.  Objętość tych cząsteczek jest zaniedbywalnie małą częścią objętości zajmowanej przez gaz.  Między cząsteczkami nie działają siły przyciągające, a siły odpychające działają tylko w czasie  trwania   zderzenia.   Zderzenia   cząsteczek   są   doskonale   sprężyste.   Między   zderzeniami  cząsteczki poruszają się ze stałą prędkością. Ciśnienie  wywierane  przez  gaz  na  ściany  naczynia  jest  wynikiem  bombardowania  przez  cząsteczki gazu. Teoria kinetyczno-molekularna wykazuje, że ciśnienie gazu można zapisać  wzorem: p n n k T = = 2 3 ω * * gdzie: n - liczba cząsteczek w jednostce objętości ω - średnia energia kinetyczna cząsteczek k - stała Boltzmanna T - temperatura bezwzględna Energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczek gazu jest wprost proporcjonalna do jego  temperatury bezwzględnej. Stan termiczny danej masy gazu można scharakteryzować trzema parametrami: temperaturą  T,   ciśnieniem  p   i objętością   V . Parametry te mogą się zmieniać w szerokich granicach i są  wzajemnie  zależne.   Zmiany  parametrów   określających  stan   gazu   nazywa   się  przemianami  gazowymi. 2  Ćwiczenie 1    Sprawdzanie prawa Boyle’a-Mariotte’a Użyte przyrządy - przyrząd do sprawdzania prawa -  barometr Rysunek poglądowy przyrządu do Sprawdzania prawa Boyle’a-Mariotte’a Ciśnienie   p   danej   masy   gazu   w   stałej   temperaturze   T   =   constans   jest   odwrotnie  proporcjonalne do objętości  V  gazu: p k V = gdzie  k  jest stałą zależną od temperatury masy i rodzaju gazu. Krzywą przedstawiającą zależność ciśnienia gazu od jego objętości nazywa się izotermą  gazu. Jest ona hiperbolą równoboczną odniesioną do swych asymptot jako osi współrzędnych.  Logarytmując wyrażenie otrzymuje się zależność której  wykresem jest linia prosta . lg ' lg p k V = − W celu wykonania ćwiczenia ustawiono obie rurki tak aby znajdująca się w nich rtęć była na  tym   samym   poziomie.   Odczytano   objętość   V0   powietrza   znajdującego   się   nad   rtęcią   w  zamkniętej rurze oraz ciśnienie atmosferyczne  pa . Następnie poruszano otwartą rurką w górę i  w dół, jednocześnie zapisując różnice poziomu rtęci. (gdy rtęć w otwartej rurce jest wyżej niż  w zamkniętej różnicę oznaczono znakiem  +  gdy niżej  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz