Powierzchnia zabudowy - strona 3

Opis techniczny hali

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1820

. Powierzchnia zabudowy wynosi 2179,8 m2. Wysokość do kalenicy dachu wynosi 7,95 m, wysokość w świetle 6m...

Budownictwo - pojęcia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1204

budowli bez zmiany powierzchni zabudowy. Odbudowa - wybudowanie budowli zniszczonej budowli od nowa. BN...

Filtry workowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

obudowy odpylacza tkaninowego jest dobre wykorzystanie powierzchni zabudowy oraz łatwość zwiększenia...

Egzekucja z nieruchomości

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1057

obowiązku przymusowej rozbiórki budynku lub jego części, iloczyn powierzchni zabudowy budynku...

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2541

- proces rozwoju miejskich form osadniczych, ich liczby, zaludnienia, powierzchni, zabudowy, infrastruktury...