Powierzchnia nośna - strona 2

Procesu korozyjne - odpowiedzi

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Procesy korozyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

=0.5CzSqVd2L/Lp Cz-współczynnik siły nośnej S-powierzchnia nośna płatów[m3] N/Q=1-L/Lp Podczas startu: V/Vd...

Archiwizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

powierzchni nośnej (zdolnej do zapisu) taśmy. Przez magnetyczny zapis danych na powierzchni nośnej i optycznym...

Połączenia sprawne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Nita
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1610

kierunku. Powierzchnią nośną jest o powierzchnia, której roboczy kąt boku αr = 3 , na powierzchni...

Profil nośny Żukowskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Aerodynamika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

strugi niezakłóconej; gdzie: p d = ρ∞ 2 S – powierzchnia nośna profilu. cya, cxa – współczynnik siły...

Eksploatacja i remonty maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

, a tym samym zwiększają rzeczywistą powierzchni nośną współpracujących elementów. Smary stałe stosuje...

Ekologiczne aspekty eksploatacji maszyn

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Podstawy eksploatacji i remontów maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

  1  EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI MASZYN  10.1.  Problematyka ekologiczna we wzajemnych relacjach społeczeństwo-przemysł-człowiek  Od wybuchu pierwszych bomb atomowych (sierpień 1945), który uświadomił ludzkości ich  niszczycielską  moc  i  rozmiary  skaŜenia  promieniotwórczego, niepostrzeŜe...