Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 63

Nadzór nad samorządem terytorialnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

czy w konkretnym przypadku naruszenie prawa jest istotne czy nie należy do organu nadzoru. Wszczynając postępowanie...

Organizacja administracji terenowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351

koordynacyjnego, a inna wynikająca z zakresów orzekania organów II instancji w postępowaniu administracyjnym...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji...

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491

to w art. 176 - postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Podstawowe znaczenie ma zatem...