Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 45

Powód cywilny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

quem- w toku postępowania sądowego ( wytoczenie )- do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie...

Pytania i odpowiedzi (30 stron)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1729

sądowo - administracyjne). Funkcja deskryptywna (opisowa) np.: „...oskarżony wyrządził szkodę działając...

Stosowanie prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1113

stosowania prawa są normy indywidualno-konkretne np. wyroki sądowe, decyzje administracyjne. Przestrzeganie...

Podział prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1099

. W całokształcie norm pk wyodrębniamy: 1. prawo karne procesowe (inaczej postępowanie karne lub procedura karna...