Postępowanie sądowo administracyjne zakres przedmiotowy - strona 25

Administracja - Akt administracyjny

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Monika Łobaziewicz
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 616

zobowiązanego do prowadzenia postępowania oraz uczestników tego postępowania b) normy postępowania sądowo...

Prawo adm.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1974

spraw z zakresu adm. pub.); W ujęciu materialny(przedmiotowym)- działalność państwa której przedmiotem...

Organy kontroli legalności

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

wniosków i udział w postępowaniu sądowym, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego...

Prawo administracyjne - kolokwium

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1001

prawo procesowe -> postępowanie administracyjne przepisy ustrojowe mają charakter wtórny wobec przepisów...

Pytanie z odp. 9

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

postępowania - rozpoczęcie przewodu sądowego. Procesowe znaczenie choroby psychicznej Art. 31§1kk...