Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 65

Ponaglenie organu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

terminowi; analogicznie jednak do innych kwestii rozstrzyganych w toku postępowania, właściwy organ...

Prezentacja wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

:  postępowania administracyjnego (wydawania decyzji dotyczących środowiska)  legislacyjnej (postępowań, w ramach...

Kontrole PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

może być w postępowaniu sądowym pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego (art. 465 § k.p.c.). Ponadto inspektor pracy...

Pełnomocnictwo

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2870

w art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że organ administracji...

Przeciwdziałania monopolom na rynku

 • Pomorska Akademia Pedagogiczna
 • dr Marcin Kuczma
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1596

bowiem zaskarżeniu przez wniesienie odwołania do Sądu Administracyjnego. Postępowanie sądowe toczy się wg przepisów...