Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 181

Umowa bankowa - kredyt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

postępowania egzekucyjnego; b) zastaw rejestrowy - w tym przypadku rzecz obciążona zastawem pozostaje...

Uznanie administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

ugody pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej przed organem, przed którym toczy...

Prawo podatkowe - Ustawy podatkowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

Ustawy podatkowe, regulujące poszczególne podatki => część szczegółowa (te, które dotyczą postępowania...

Partie Polityczne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

rejestracyjna i odwoławcza ma charakter procedury sądowej, a nie administracyjnej. Podlega zaskarżeniu...

Probacja - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

: definitywne umorzenie postępowania i niemożność jego podjęcia po upływie terminu 6 miesięcy od końca okresu...

Wykład - Rodzaje władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

normy postępowania. Normy prawne- odgórnie określone normy społecznie. Mają charakter wymuszany...

Osoby fizyczne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

w ustawie terminu (art.29 KC) i przeprowadzenia odpowiedniego postępowania wyjaśniającego nie da się ustalić...