Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 157

Teoria i filozofia prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 7343

podobne do niespornego postępowania sądowego, ale podmiotem inicjującym jest sam organ, a nie strona...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 2142

: władza wojskowa, administracyjna, reprezentacyjna, ustawodawcza i sądowa. Zwoływali posiedzenie senatu...

Słowo na niedzielę – konspekt

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Ewa Plebanek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2562

, uznając iż syn powinien ponieść zasłużoną karę za swoje postępowanie. Oceń stan prawny. Co zrobi sąd II...

Wykład o układzie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

sposób prowadzenia postępowania na postępowanie z możliwością zawarcia układu, jeżeli są podstawy do takiej zmiany...

Prawo do skutecznego środka prawnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

obowiązek zapewnienia skutecznego środka istnieje bez względu na to, czy postępowanie przed organem krajowym...

Skarga konstytucyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

. Niezależnie od skargi, środkami na inicjowanie postępowania przed TK są: wnioski, pytanie prawne, Niezależnie...

Mienie, osoby fizyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

w drodze odrębnego postępowania sądowego, natomiast inne cechy człowieka zalicza do odrębnej kategorii...