Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 156

Prezentacja wykład 11

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

wskazuje się na odstąpienie od określania warunków emisji dla pozostałych gazów lub pyłów Postępowanie...

HIPOTEKA MORSKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2016

o sądowym postępowaniu egzekucyjnym ( Art. 83 §2 ): Wierzytelność zabezpieczona hipoteką morską stoi...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Administracja
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3857

jest takie, ze nie potrzebuje kodeksów postępowania! (ale jaja!) Prawo UE to nie jest klasyczne prawo między narodowe...

Regulamin TSUE - 1 lipca 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

lub radca prawny zostaje wykluczony z postępowania, zostaje ono zawieszone aż do upływu terminu ustalonego...

Status prawny posłów i senatorów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 581

, ale tylko jeśli działa jako parlamentarzysta (podobnie w uwm) i tylko przy użyciu godziwych metod postępowania...

Odpowiedzialność służbowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

BGIODO może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania...