Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 15

Postępowanie niesporne-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia prawa sądowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

obok procesu cywilnego tryb postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Za podstawę rozróżnienia wskazywano...

Terminy-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

TERMINY Terminy w postępowaniu administracyjnym stanowią realizację zasady szybkości postępowania...

Przestrzeganie i stosowanie prawa.

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

administracyjne rozstrzygają spór) lub sądowy (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, pozew...

Udział prokuratora w postępowaniu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

wszczęcia postępowania administracyjnego w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem - żądanie...