Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 109

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1680

w zakresie uprawnień sądowo-administracyjnym i policyjnym przysługującym właścicielom ziemskim nad ludnością...

Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

zdarzeń w nich stwierdzonych; ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym...

DŁUG GRUNTOWY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

osobistymi. ZASPOKOJENIE UPRAWNIONEGO: Zasada: wg przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Wyjątek...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2156

sposobów postępowania, tzw. modi lege agendi, z czego trzy służyły do przeprowadzania postępowania sądowego...

Prawo cywilne i pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2534

, wyroki sądów polubownych. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

, które wyznaczają postępowanie mające na celu urzeczywistnienie (wykonanie) norm prawa ustrojowego i materialnego...

Rzecznik Praw Obywatelskich i jego rola

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

, zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego i w nim uczestniczyć na prawach przysługujących...