Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 103

Doręczanie decyzji procesowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

i - nie byli ono obecni w posiedzeniu lub - nie byli oni obecni przy ogłoszeniu decyzji procesowej 2. postępowanie sądowe...

Orzeczenia sądowe i jego rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

samymi stronami. Postanowienie wydaje sąd w trakcie postępowania, rozstrzygając kwestie pomocnicze...

Zamówienia publiczne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu...

Koszty postępowania - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia kończącego postępowanie Obowiązek poniesienia kosztów sądowych...

Postępowanie karne- test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 714

1. W postępowaniu sądowym dominuje zasada: a: śledcza b: oficjalności c: skargowości d...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Małecka-Łyszczek
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3661

wydaje organ 2instancji, lub upłynął termin odwołania, Decyzja-akt adm, ma wewnętrzny charakter...

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji: A)czynności...