Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 43

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

. postępowanie rozgraniczeniowe - ustawa z dnia 17 maja 1989, prawo geodezyjne i gartograficzne - reguluje m.in...

Odrzucenie pozwu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

procesowych. Jeżeli brak ten nie może być usunięty w toku postępowania lub nie został on usunięty...

Skarga powszechna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3073

. (rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o postępowaniu administracyjnym), a niedoskonałymi środkami...

Prawo UE - Jurysdykcja

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

postępowanie sądowe. F. Sądowa - wniosek i postępowanie przed ETS ORZECZNICTWO KE vs RFN - sprawa...

Organy kontroli legalności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

wniosków i udział w postępowaniu sądowym, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego...

Pojęcie wierzyciela-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia...

Kpk 2009/2010

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu...