Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 38

Terminy w postępowaniu administracyjnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735

do załatwienia sprawy. Jeśli w postępowaniu sądowym - organ wykona orzeczenia w części lub w całości to sąd...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540

. egzekucja administracyjna - postać odpowiedzialności administracyjnej - postępowanie w ramach...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 630

)pisemne porozumienie - regulowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawierane pomiędzy...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 5355

. Obok postępowania sądowego dużą rolę odgrywała pomoc własna pokrzywdzonego. W monarchii patrymonialnej sąd...

Stosowanie prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6328

; -sądowe stosowanie prawa to proces bardzo złożony: organy sądowe, administracyjne Sądowy tryb stosowania...