Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 38

Terminy w postępowaniu administracyjnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 819

do załatwienia sprawy. Jeśli w postępowaniu sądowym - organ wykona orzeczenia w części lub w całości to sąd...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1631

. egzekucja administracyjna - postać odpowiedzialności administracyjnej - postępowanie w ramach...

Ugoda i promesa - omówienie(II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 686

)pisemne porozumienie - regulowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, zawierane pomiędzy...

Historia państwa i prawa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 5474

. Obok postępowania sądowego dużą rolę odgrywała pomoc własna pokrzywdzonego. W monarchii patrymonialnej sąd...

Stosowanie prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 7063

; -sądowe stosowanie prawa to proces bardzo złożony: organy sądowe, administracyjne Sądowy tryb stosowania...