Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 29

Skarga powszechna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3073

. (rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o postępowaniu administracyjnym), a niedoskonałymi środkami...

Prawo UE - Jurysdykcja

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

postępowanie sądowe. F. Sądowa - wniosek i postępowanie przed ETS ORZECZNICTWO KE vs RFN - sprawa...

Organy kontroli legalności

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 945

wniosków i udział w postępowaniu sądowym, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego...

Pojęcie wierzyciela-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Robert Suwaj
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

postępowania egzekucyjnego. Wg art.5 pea. Wierzycielem jest: gdy obowiązek wynika z decyzji lub postanowienia...