Postępowanie sądowo administracyjne historia - strona 22

Podział prawa - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1526

. W ramach wyróżniamy: postępowanie cywilne, karne, administracyjne Formalne cywilne (postępowania cywilnego...

Zasady ogólne k.p.a.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

postępowania (art. 15); 7) trwałości decyzji administracyjnej (art. 16 § 1); 8) sądowej kontroli procesowych...