Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 36

Wyjaśnienie zasadności przesłanek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1820

w postępowaniu administracyjnym. Organy administracji publicznej zobowiązane są wyjaśnić stronom zasadność...

Zasada szybkości i prostoty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

działania nie wolno jednak naruszać przepisów o postępowaniu administracyjnym → zasada ta nie pozwala...

Pojęcie zbiegu egzekucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

jest to samo prawo majątkowe, prawa niemajątkowe(tylko w przypadku zbiegu egz sądowej i adm.), rzecz...

Faza postępowania wyjaśniającego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Faza postępowania wyjaśniającego art. 75 Kpa i następne. Faza postępowania administracyjnego...

Kpk 2009/2010

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1512

postępowania sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu...

Zakres stosowania KPA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Na organie spoczywa obowiązek...