Faza postępowania wyjaśniającego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Faza postępowania wyjaśniającego - strona 1

Fragment notatki:

Faza postępowania wyjaśniającego art. 75 Kpa i następne.
Faza postępowania administracyjnego, w której następuje nakreślenie tego co ona obejmuje - umowna.
- ustalenie stanu faktycznego,
- ustalenie stanu prawnego włącznie z jego interpretacją (ponieważ brzmienie przepisów nie musi być jednoznaczne).
Postępowanie dowodowe - sytuacje wiążące się z dostępem do akt sprawy i ochroną danych osobowych.
Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone w dwóch forach:
rozprawa - w jej trakcie dochodzi do kumulacji środków dowodowych w jednym miejscu i czasie;
postępowania gabinetowego - w opozycji do rozprawy przebiega w zaciszu gabinetu urzędnika, nie przebiega w jednym czasie (choć w jednym miejscu). Czynności od jednej do drugiej: dowód z dokumentów, wezwanie strony do złożenia wyjaśnień, dodatkowy dowód świadka;
W polskim postępowaniu administracyjnym zasadą jest postępowanie gabinetowe.
Rozprawa Rozprawa jest rzadkością, art. 89 § 1 i 2 Kpa określają kiedy należy ją przeprowadzić:
89 § 1 Kpa - organ administracji publicznej przeprowadza rozprawę w toku postępowania,
89 § 2 Kpa - organ powinien przeprowadzić rozprawę (może).
Obecnie interpretuje się, że oba przepisy dotyczą obligatoryjnego przeprowadzenia rozprawy. Zwrot „powinien” oznacza obowiązek.
Przesłanki rozprawy art. 89 § 1 Kpa: - zapewnienie przyspieszenia lub uproszczenia postępowania, Bliższe wyjaśnienie wymaga odwołania się do art. 12 Kpa.
przesłanka określona jest bardzo szeroko, zwykle zwroty nieostre, są furtką dla organów administracji publicznej;
zasada prostoty (niesformalizowana, nie jest wprost wyrażona; zasada prostoty może być uznana za synonim zasady odformalizowania);
zasada szybkości postępowania. Prowadzenie postępowania w terminach określonych w przepisach Kpa (art. 35) niezwłocznie, to znaczy bez zbędnej zwłoki - w terminie 1 lub 2 miesięcy. Zależy od rodzaju sprawy.
- Osiągnięcie celu wychowawczego - ta przesłanka ma charakter nieco archaiczny. Przed zmianą Kpa w 1990 roku, kiedy wykreślono socjalistyczne wstawki, wykreślono rzeczowniki i czasowniki związane z osiąganiem celów wychowawczych ludu miast i wsi. Przyjmowano, że organy nie tylko stosują przepisy, kontrolują, ale jeszcze wychowują obywatela. Przesłanka ta niegdyś mało szczęśliwa, teraz też taką pozostaje.
Postępowanie oparte na zasadzie ograniczonej jawności (uczestniczą tylko strony i podmioty wezwane/dopuszczone do udziału). Każdy kto chce nie może przyjść na rozprawę. Postępowanie jest jawne tylko co do strony więc jest to zasada ograniczonej jawności.


(…)

… - można przeprowadzić rozprawę (Pr.WodneU) z udziałem społeczeństwa.
art. 89 § 2 Kpa: potrzeba uzgodnienia interesów stron,
- kiedy występuje współuczestnictwo (form. i mater.), ale gdy interesy stron nie są zgodne, np. proces inwestycyjny (inwestor, właściciele sąsiednich nieruchomości); współuczestnictwo materialne, w którym interesy są zwykle sprzeczne, art. 89 § 2 Kpa ma zastosowanie;
współuczestnictwo formalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz