Postępowanie dowodowe - omówienie - Rozprawa administracyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie dowodowe - omówienie - Rozprawa administracyjna - strona 1 Postępowanie dowodowe - omówienie - Rozprawa administracyjna - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie dowodowe może przybierać dwie formy:
1.postępowanie gabinetowe
2.rozprawa administracyjna Ad.-1 POSTĘPOWANIE GABINETOWE
Istotą postępowania gabinetowego jest to , że poszczególne czynności odbywają się oddzielnie (jednego dnia świadek a innego dnia oględziny). Postępowanie gabinetowe dominuje w polskim modelu postępowania .
Ad.-2 ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA Istotą jej jest koncentracja czynności dowodowych w jednym miejscu i czasie. Na ten sam dzień i godzinę wzywani są w jedno miejsce, najczęściej do siedziby organu, strony ,świadkowie , biegli i inne podmioty . Rozprawa przypomina rozprawę sądową. Podstawowym walorem rozprawy jest to , że o wiele lepiej niż postępowanie gabinetowe pozwala ustalić stan faktyczny sprawy. W praktyce bardzo rzadko zdarza się , żeby stan faktyczny sprawy opisanej w aktach sprawy pokrywał się z rzeczywistym stanem faktycznym. Organy administracji zawsze powinny dążyć do ustalenia jak największego stopnia zbieżności pomiędzy tymi stanami.
Przesłanki przeprowadzenia rozprawy określa art.89kpa.- ma on błędną konstrukcję,
składa się z dwóch paragrafów przy czym zarówno po spełnieniu przesłanek określonych w paragrafie 1 jak i w paragrafie 2 przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne. Zgodnie z przesłankami z paragrafu 1 art. 89kpa „rozprawa musi być przeprowadzona gdy zapewni uproszczenie lub przyspieszenie postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego albo gdy wymaga tego przepis prawa” - chodzi tu o sytuację w której ustawy materialno -prawne wprowadzają obowiązek prowadzenia postępowania wyjaśniającego w formie rozprawy (przewiduje to ustawa o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czy w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego).
Gdy chodzi o wcześniejsze przesłanki trzeba ją przeprowadzić gdy zapewni to uproszczenie lub przyspieszenie postępowania . Teoretycznie powinno prowadzić to do przyspieszenia przeprowadzenia rozprawy ale może się okazać , że przedłuży się postępowanie w konkretnym przypadku (zgrzyty w doręczeniach). Zupełnym nieporozumieniem jest żądanie aby rozprawa zapewniła osiągniecie celu wychowawczego . Powód - postępowanie administracyjne jest jawne dla stron tylko strony postępowania mogą brać udział w rozprawie + osoby w charakterze świadków, biegłych itp. Cel wychowawczy rozprawy mógłby występować w pokazowej rozprawie karnej .
Precyzyjniejsze są przesłanki art. 89 § 2 kpa zgodnie z którymi organ powinien(musi)
przeprowadzić rozprawę gdy łącznie spełnione są dwie przesłanki .
1. w sprawie występują co najmniej dwie strony o spornych interesach

(…)

… o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości czy w zakresie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego).
Gdy chodzi o wcześniejsze przesłanki trzeba ją przeprowadzić gdy zapewni to uproszczenie lub przyspieszenie postępowania . Teoretycznie powinno prowadzić to do przyspieszenia przeprowadzenia rozprawy ale może się okazać , że przedłuży się postępowanie w konkretnym…
… trzeba pamiętać stosownie do art.80k.p.a.,że obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodu w postępowaniu administracyjnym , która dotyczy wszystkich dowodów za wyjątkiem dowodu z dokumentu urzędowego , która dysponuje szczególną mocą dowodową. Organ po zakończeniu postępowania dowodowego musi ustalić adekwatną do tego stanu faktycznego normę prawa materialnego musi wystąpić tzw. subsumcja , czyli powiązanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz