Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 42

Modele skargi konstytucyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

trwania postępowania o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który ma sporządzić skargę konstytucyjną...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 3731
Wyświetleń: 9254

korzyści majątkowej - nie należy do środków karnych; postępowanie odszkodowawcze z urzędu, toczone...

Prokuratura - definicja prokuratury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

z tym postępowaniem sądowym, koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw prowadzo- nej...

Zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, do środków zabezpieczenia spadku nie należy: A. ustanowienie...

Zbieg postępowania zabezpieczającego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

postępowania prowadzonego przez 2 lub więcej organów egzekucji administracyjnej, stosuje się art. 63 8. Środki...