Zbieg postępowania zabezpieczającego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbieg postępowania zabezpieczającego - strona 1 Zbieg postępowania zabezpieczającego - strona 2

Fragment notatki:

Zbieg postępowania zabezpieczającego a) W przypadku zbiegu postępowania prowadzonego przez organ egzekucji administracyjnej i organ egzekucji sądowej, nie stosuje się art. 62, ponieważ dopuszcza się jednoczesne prowadzenie obu postępowań.
Wyjątek: rzecz stanowiąca przedmiot zabezpieczenia podlega sprzedaży - organ egzekucyjny wstrzymuje czynności zabezpieczające i przekazuje akta postępowanie sądowi rejonowemu zgodnie z kpc (sąd rozstrzyga, który organ ma dalej prowadzić łącznie oba postępowania)
b) Zbieg postępowania prowadzonego przez 2 lub więcej organów egzekucji administracyjnej, stosuje się art. 63
8. Środki zabezpieczające :
1) Należności pieniężne (art. 164§1):
zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości
obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; hipotekę ustanawia sąd na wniosek organu egzekucyjnego zawierający klauzulę o skierowaniu zarządzenia do wykonania
ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga zginęła lub uległa zniszczeniu
obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa)
ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
*Zamiast stosowania wymienionych środków organ może przyjąć od zobowiązanego kaucję (na wniosek zobowiązanego); kwota kaucji nie może być wyższa od należności podlegającej zabezpieczeniu.
Punkt a) - jest to zajęcie zabezpieczające, czyli czynność w wyniku której organ nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania obowiązku, ale która nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiązku. Zobowiązany nie może rozporządzać zajętym składnikiem (wyjątkiem są wypłaty z zajętego rachunku bankowego podejmowane w celu wykonywania działalności gospodarczej)
Do zajęcia stosuje się odpowiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym - art. 164§4 (pewne modyfikacje w art. 165)
Nie jest dopuszczalne podejmowanie dalszych czynności zmierzających do zaspokojenia wierzyciela (np. sprzedaż rzeczy ruchomej).
Jednak mogą być sprzedane:
rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu
rzeczy, nad którymi sprawowanie dozoru lub których przechowywanie powodowałoby koszty niewspółmierne do ich wartości
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz