Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 97

Status komornika sądowego-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127

wobec stron postępowania. Przy wykonywaniu swoich czynności komornik podlega wyłącznie ustawom...

Pytanie z odp. 1

Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

jako świadkowie we wszel­kich postępowaniach sądowych również w postępowaniu cywil­nym. Wolno również od­czytać...

Pytanie z odp. 7

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1099

jako świadkowie we wszel­kich postępowaniach sądowych również w postępowaniu cywil­nym. Wolno również od­czytać...

Zasada dobrego sąsiedztwa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

(burmistrza, prezydenta miasta) do bezzwłocznego uruchomienia trybu postępowania adm-go unormowanego w art. 36...

Koszty egzekucyjne

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Sądownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

KOSZTY EGZEKUCYJNE Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem...

Jawność informacji o środowisku

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

publicznej 2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym...