Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 98

Pozycja ustrojowa RPO

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

odwoławczego kończącego postępowanie sądowe, -podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów...

DZIAł I zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

do rozstrzygania o przedmiocie procesu w postępowaniu jurysdykcyjnym jest sąd ( sądowy wymiar sprawiedliwości...

Postępowania szczególne w procesie karnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3738

stanowi, że jeśli w toku przewodu sądowego sąd stwierdzi, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania...

Tytuły egzekucyjne i podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi Inne akty podlegające wykonaniu w trybie...

Zwolnienie od kosztów sądowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że zachodzi...

Vademecum Prawa - konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

. ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubownymi inne akty...

Humanizm prawniczy, Ordenanse

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3402

i karnego, związane z tendencją do ujednolicenia postępowania sądowego na obszarze monarchii oddzielenie...