Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 188

Skargi i wnioski obywateli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

może powodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, a jeżeli została wniesiona przez stronę...

Źródła prawa administracyjnego- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1771

Prawo administracyjne - wykład 4. (zastępstwo Mędrzycki) ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Specyfika...

Prawo ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3262

ubezwłasnowolnione ZDOLNOŚĆ SĄDOWA – możność bycia stroną i uczestnikiem postępowania sądowego ZDOLNOŚĆ PROCESOWA...

Ustój państwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

i jemu tylko podlega. Następuje rozdział władz sądowych i adm. Władze admini są NIEZALEŻNE od sądu i działają w oparciu...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1848

, która była kodyfikacją postępowania cywilnego, która wpłynęła na Kodeks Cywilny Napoleona 1670 r. - ordonansa kryminalna...

Doręczenie szczególne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Janusz Zamorski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

dotyczyć spraw bardziej istotnych a adnotacje spraw mniej istotnych. Protokół w postępowaniu...

Prokurator w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

przed sądem. udział w rozprawie postępowania o uznanie zagranicznego orzeczenia sądowego, na mocy artykułu...

Akty, przepisy, normy prawne 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Pojęcia prawa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1407

i jej struktura Norma prawna jest to reguła postępowania stworzona na podstawie przepisów prawnych, która zawiera...