Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze - strona 1 Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze - strona 2 Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze - strona 3

Fragment notatki:

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI •  prawne formy działania administracji  – typy  czynności organów administracji •  metody działania administracji  – sposoby  rozwiązywania spraw danego typu, zakładające  stosowanie różnych form działania (np. metoda  przekonywania, przymusu, podejmowania  działalności prewencyjnej, oddziaływania  ekonomicznego, cywilistyczna, rozwiązywania  zagadnieo: generalna, cząstkowa, sekwencyjna) ES 2009/2010 klasyfikacja prawnych form działania administracji  (według prof. Starościaka): - w sferze zewnętrznej : • akty normatywne  • akty administracyjne (i ugody administracyjne) • porozumienia administracyjne • umowy cywilnoprawne • działania społeczno-organizatorskie • czynności materialno techniczne -  w sferze wewnętrznej : • akty normatywne  • akty generalne stosowania prawa • polecenia służbowe • czynności materialno-techniczne ES 2009/2010 klasyfikacja prawnych form działania  administracji  (według prof. Dawidowicza): • formy stanowienia prawa • formy stosowania prawa • formy przestrzegania prawa klasyfikacja prawnych form działania  administracji  (według prof. Kuty): - czynności prawne • władcze • niewładcze - czynności faktyczne ES 2009/2010 klasyfikacja prawnych form działania  administracji  (według prof. Błasia): • formy działao o charakterze wykonawczym • formy działao o charakterze twórczym klasyfikacja prawnych form działania  administracji  (według prof. Niewiadomskiego): • działania prawne (publicznoprawne i  prywatnoprawne) oraz działania faktyczne • działania publicznoprawne – jednostronne  (władcze) i dwustronne (niewładcze) • działania wewnętrzne i zewnętrzne ES 2009/2010 AKTY NORMATYWNE •  akt normatywny  – władcze rozstrzygnięcie  organu paostwowego, zawierające normy  postępowania skierowane do generalnie  określonego adresata w abstrakcyjnie określonej  sytuacji • akty normatywne dzielą się na  zewnętrzne (źródła prawa powszechnie obowiązującego) i  wewnętrzne • formy aktów normatywnych pochodzących od  administracji: rozporządzenia, zarządzenia,  uchwały ES 2009/2010 AKTY GENERALNE STOSOWANIA PRAWA •  akty generalne stosowania prawa : -są generalne (jak akty normatywne) - służą stosowaniu prawa (inaczej niż akty  normatywne, które służą tworzeniu prawa) - są aktami kierownictwa wewnętrznego - przykłady: wytyczne, okólniki, instrukcje,  wyjaśnienia, urzędowe interpretacje prawa ES 2009/2010 AKTY ADMINISTRACYJNE •  akt administracyjny  – oparte na przepisach  prawa administracyjnego władcze, jednostronne  oświadczenie woli organu administracji publicznej,  określające sytuację prawną konkretnie  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz