Postępowanie nieprocesowe - strona 19

Prawo cywilne Cwiczenia dr Cejmer

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Mirosław Cejmer
  • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1708

Są to artykuły z Kodeksu Cywilnego. "Art. 8.§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletn...

Prawo administracyjne - zagadnienia na kolokwium

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1463

doc zajmuje 20 stron i zawiera materiały na kolokwium z prawa administracyjnego. Materiały poruszają takie tematy jak: administracja publiczna, normy obowiązujące w prawie administracyjnym, stosunek administracyjno-prawny i jego rodzaje, prawne związanie administracyjne, źródła prawa administracy...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2758

postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 8. 1. Rejestr...

Definicja prawa handlowego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Leszek Iwanowicz
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

. W postępowaniu układowym sąd stosuje przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba...