Poradnictwo zawodowe - strona 3

Bezrobocie jako kwestia społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

, zmiany w systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego, wzmocnienie poradnictwa zawodowego, zwiększenie...

Pedagogika pracy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2688

: zapoznanie z zawodami, nauczanie ogólnotechniczne, orientacja zawodowa, elementy poradnictwa zawodowego...

Mechanizm działania prawa do pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Społecznego. Poradnictwo zawodowe, ustawiczne szkolenia i readapcja zawodowa są również przedmiotem...

Ewolucja teorii zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Parker Follet. Przedmiotem jej zainteresowania była oświata dorosłych i poradnictwo zawodowe. Badania...

Pedagogika pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3738

ogólne, wychowanie przez pracę, kształcenie ogólnotechniczne oraz preorientacja, orientacja i poradnictwo...

Szkoła behawioralna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

. Przedmiotem jej zainteresowania była oświata dorosłych i poradnictwo zawodowe. Osiągnięcia szkoły...