Polska w Unii Europejskiej gospodarka - strona 8

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

lipca 1990 r. Równolegle we Wspólnotach Europejskich toczyła się dyskusja na temat stworzenia unii...

Instytucje UE-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 910

ma Polska w Radzie Unii Europejskiej ? Obecnie są to 2 osoby , Radca Minister Krzysztof Wasiek, attaché ds...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

Wschodniej. W 1992 r. w Maastricht podpisano traktat o Unii Europejskiej. W 1993 r. wprowadzono w życie...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

polityce europejskiej Umożliwiać formułowanie, przedstawianie i odpowiednią obronę polskich stanowisk...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

do członkostwa do Unii Europejskiej. Polska akceptuje i wdroży całość prawa wspólnotowego w obszarze "Rolnictwo...