Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 5

Kompetencje UE

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Panek
  • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

i ich prawa, należy zważyć i zbilansować ostateczne "zyski" i "straty" ). System instytucjonalny UE...

Wymiana międzynarodową

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

należących do Unii Europejskiej obserwuje się obecnie pewną stabilizację kursów między walutami tych krajów...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Piotr Burgoński
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Dyrektorów, zatwierdza roczny bilans i rachunek zysków i strat...