Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 30

Rachunkowość bankowa

  • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 7896

obowiązującej sprawozdawczości finansowej to jest: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej...

Ćwiczenia - Ocena stabilności

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

niż spodziewane spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie...

Analiza finansowa - zakłady mięsne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2681

sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunku wyników, podziału zysku, rozwiązania i likwidacji spółki. rada...