Polska w Unii Europejskiej bilans zysków i strat - strona 12

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

unii walutowej Ujęcie monetarystyczne i keynesowskie Rozmiar korzyści i strat zależy od oceny...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2331

jest również europejską spółką akcyjną. Oficjalny skrót w całej Unii Europejskiej dla tej formy to SE...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1337

rocznego sprawozdania z działalności NBP, sporządzanie bilansu NBP oraz rachunku zysków i strat...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4445

w rachunku zysków i strat jeśli zostaną zmienione pewne znamiona bilansu. Skupia się ona w szczególności...