Polityka wolnego handlu - strona 4

Polityka handlowa

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

celnych czy znoszenie ograniczeń ilościowych. Całkowita liberalizacja oznaczałaby politykę wolnego handlu...

Zarządzanie strategiczne - wykłady

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 5817

36 stron notatek w formacie doc z przedmiotu zarządzanie strategiczne. W notatce omówiono przykładowo następujące zagadnienia: paradygmat myślenia strategicznego, ekstrapolacja, antycypacja, reguły strategicznego myślenia i działania, współpraca między marketingiem i działem projektowym, innowacje,...

Zarządzanie strategiczne 2

  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1540

Obszerne notatki z wykładu Zarządzanie strategiczne. Treść obejmuje poniższe zagadnienia. Paradygmat myślenia strategicznego, reguły strategicznego myślenia i działania, pojęcie misji, strategii i wizji, formułowanie misji, analiza stra, metoda scenariuszy, metodad logiki intuicyjnej, etapy budowy s...

Zarządzanie Strategiczne

  • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
  • dr Jerzy Kowalski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1687

Łazarskiego. Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: globalizacja polskich przedsiębiorstw, reguły strategicznego myślenia i działania, strategia, formułowanie misji, kluczowe czynniki sukcesu, metoda benchmarkingu, podejście procesowe. Notatka zawiera wiele wykresów i graf...

Polityka handlowa - wykłady

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

celnych czy znoszenie ograniczeń ilościowych. Całkowita liberalizacja oznaczałaby politykę wolnego handlu...

Handel zagraniczny - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

odmiana pol. lib to polityka wolnego handlu (brak jakichkolwiek barier w imporcie i brak mechanizmów...

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

Zarządzanie w przedsiębiorstwie. ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU: ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. Pojęcie, istota, i funkcje zarządzania 2. Charakterystyka podstawowych funkcji zarządzania, planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola 3. Geneza nauki zarządzania- szkoła klasyczna, zachowań i matema...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - bariery parataryfowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2835

Pierwszy plik zawiera 6 stron pytań z kilkoma odpowiedziami do egzaminu. Drugi plik zawiera 25 stron notatek z wykładów, w których znajdziecie takie zagadnienia jak: globalizacja, teorie wymiany międzynarodowej, migracje siły roboczej, polityka handlowa, funkcja transformacyjna, instrumenty t...