Polityka ekologiczna - strona 11

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

i pielęgnacji trwałych użytków zielonych. Polityka ekologiczna rozwoju polskiego rolnictwa Polityka ekologiczna...

Polityka ekonomiczna - materiały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Szostak
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2961

gospodarki Polityka regionalna - zagospodarowanie przestrzenne regionów Polityka ekologiczna - zapobieganie...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1736

Odniesienia do idei zrównoważonego rozwoju w konstytucji Lata 90 : polityka ekologiczna jako wiodąca...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2415

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...

Ochrona powietrza w ochronie środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

prawne i dokumenty regulujące ochronę powietrza w Polsce: II Polityka Ekologiczna Państwa (czerwiec 2000...

Prezentacja wykład 15

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

(5) Kompetencje Ministra Środowiska wg Poś: • Opracowuje projekt polityki ekologicznej państwa (art...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

kapitałochłonnymi albo pracochłonnymi), polityka paostwa, polityka ekologiczna, a także czynniki klimatyczne...