Polityka celna - strona 34

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

, a także współpracy w zakresie polityki sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Najważniejsze osiągnięcia traktatu...

Prawo wspólnotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1554

w nim nie prowadzą jednak wspólnej polityki handlowej, tj. W szczególności nie stosują jednolitych stawek celnych...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

ugrupowania, wspólna taryfa celna, swobodny przepływ kapitału, usług, ludności, harmonizacja polityki...

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4809

celną 1 styczeń 1970-Wspólna polityka handlowa(WPH) Wspólny rynek (ze 4 swobodami- kapitału ,osób ,usług...

Instytucje UE- wykład - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

między partnerami, ale utrzymana zostaje autonomia polityki handlowej wobec krajów trzecich (oddzielne zewnętrzne...