Polityka celna polski - strona 44

Etapy integracji europejskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1792

celna TAK TAK TAK TAK Swobodny przepływ kapitału i siły roboczej TAK TAK TAK Koordynacja polityki...

Bliski wschód, Afryka Australia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

mimo istnienia wielu ugrupowań Afryka nie jest ani politycznie ani ekonomicznie zintegrowana. Polityka...

Integracja europejska po 1954

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Justyna Miecznikowska
  • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

: "utworzenie wspólnego rynku oraz stopniowe ujednolicanie polityki gospodarczej Państw będących Członkami...

Integracja Europejska - wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1120

).  Połączenie polityki w zakresie badao i technologii i włączenie polityki w zakresie ochrony środowiska...