Polistyren - strona 15

Układy koloidalne - podział

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

eukoloidy, jak polistyreny i inne tworzywa sztuczne Koloidy odgrywają dużą rolę w biologicznym...

Historia rozwoju etykiety

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Wiśniewska
 • Opakowania w marketingu
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2142

(polichlorek winylu), PET-G (politereftalan etylenowy z glikolem) czy OPS (polistyren), charakteryzujących...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

, granulowanego polistyrenu, izolacje mikrosferyczne itp. 4. Włókniste – włókna: ceramiczne (tlenki Al, Zr...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

, polietylen, polistyren, polimetakrylan metylu otrzymuje się przez: polimeryzację Polimery termoplastyczne...

Odpady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Manusiewicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

polistyren pianki poliuretanowe poliamidy Odpady w zakładach przemysłowych: odpady poużytkowe i odpady...

Sprwko z ceramik

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4221

polistyrenu, włókien celulozowych, jak również trocin. Zakres stosowania pustaków poryzowanych jest identyczny...

Kompozyty polimerowe - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

ataktycznego polistyrenu nie obserwuje się przejścia w stan szklisty podczas obecności w jego strukturze...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

, poliamidy, kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, poliestry, polipropylen, polistyren, polisiloksany...