Polikondensacja - strona 4

Polimery-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

reakcji: a. polikondensacji b. polimeryzacji łańcuchowej c. polimeryzacji jonowej. d. poliaddycji...

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1428

polimeryzacji lub polikondensacji przeważnie w podwyższonej temperaturze. Tą metodą można również wytwarzać...

Krzemiany molekularne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

O (RO)2Si OH Hydrolityczna polikondensacja TEOS-u (metoda zol – Ŝel ) Substraty dla polimerów...

Folie opakowaniowe, sem VI

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Opakowalnictwo i przechowywanie żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

przez polikondensację kwasu mlekowego uzyskanego ze skrobi kukurydzianej w wyniku fermentacji bakteryjnej. Firma Cargil...

Bakterie i substraty - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952

). Może być natomiast degradowana na mniejsze fragmenty, które mogą służyć później do tworzenia humusu w reakcji polikondensacji...

Powłoki malarskie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

wielkocząsteczkowy, zwany polimerem, bez wydzielania produktów ubocznych reakcji, polikondensacja - reakcja...

Wprowadzenie do chemii - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Krzemiany
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

krzemianowych 1. Polikondensacja wiązań Si-O – różna liczba tetraedrów w anionie, 2. Różne konformacje anionów...