Krzemiany molekularne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krzemiany molekularne - omówienie - strona 1 Krzemiany molekularne - omówienie - strona 2 Krzemiany molekularne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wyk Wy ład 11 ad 1 Krzemiany molekularne Krzemiany molekularn 1. Molekuły zawieraj ą ce wi ą zanie Si-O 2. Siloksany i silsekwioksany 3. Hydroliza i kondensacja alkoxysilanów 4. Sol – gel (zol- Ŝ el) proces 5. Polisiloksany (ksero Ŝ ele) R 3Si – O - siloksy R 2Si = O              silanon R 3Si – OH           silanol R 2Si – (OH)2 dialkylsilanediol H 3Si – O – SiH3    disiloksan R 3Si – O – SiR3    1,1,1-trialkyldisiloksan Moleku Molek ły organiczne z grup y organiczne z gru  ą  Si  Si - O SiC Si –SiO Si 2 Kondensacja  hydrolityczna (metoda zol- Ŝ el) Jednostki strukturalne   Jednostki strukturalne  R 3SiOR Metoxysilan M R 2Si(OR)2 Dimetoxysilan D RSi(OR) 3 Trimetoxysilan T Si(OR) 4 Tetrametoxysilan Tetrametylortokrzemian (TMOS) Q Monosiloksany Monosiloksan Me 3SiO Si O O Si O O O Si O O O O M D T Q Si O Si O Si O Si O Si O Si O O O O O Si Si Si Si Si Me 3 Me 3 Me 3 Me 3 Me 3 R R R Si Si O O Si O Si O Si O Si O O O Si O Si O R R R R R Siloksany Siloksan Makromolekuły siloksanów Jednostki strukturalne w siloksanach i krzemianach Jednostki strukturalne w siloksanach i krzemianac R (R 2Si – O)nR Siloksany a Silseskwioksany Siloksany a Silseskwioksan D - jednostki T - jednostki oligo i polysiloksany     cyklosiloksany Molekuły sferyczne T n lub polisilseskwioksanyndrabinkowe (R 2SiO)n (RSiO 3/2)n Etoksymetylcyklosiloksany Etoksymetylcyklosiloksan Konformacja molekuł etoksymethylcyklosiloksanów : D 4, D5 and D6 Oligo  Oligo - i  polisiloksany i  polisiloksan Silseskwioksany Silseskwioksan Oligo i polisilseskwioksany  o  strukturze drabinkowej Molekuły sferyczne silseskwioksanów T 8 i T12 Octametylsilseskwioksan (CH 3)8Si8O12 - T8 T 8 T 12 T 64 ? Silseskwioksany  Silseskwioksany – krzemiany  krzemiany molekularne molekularn (RO) 4Si              +     H2O      ↔ (RO) 3SiOH     +    ROH (RO) 3SiOH       +     H2O      ↔ (RO) 2Si(OH)2 +    ROH (RO) 2Si(OH)2     +     H2O      ↔ ROSi(OH) 3 +    ROH ROSi(OH) 3           +     H2O      ↔ Si(OH) 4 +    ROH R 3SiOR     +    HOSiR3     ↔  R3SiOSiR3   +   ROH R 3SiOH     +    HOSiR3 ↔  R 3SiOSiR3   +   H2O Hydroliza i kondensacja Hydroliza i kondensacj

(…)


H2O
(RO)4Si
katalizator
H2O
(RO)3SiOH
katalizator
H2O
(RO)2(Si(OH)2
katalizator
katalizator
Si(OH)4
polimeryzacja
OH
(RO)3Si
O
(RO)3Si
H2O
polimer
(RO)2Si
O
(RO)2Si
OH
Hydrolityczna polikondensacja TEOS-u
(metoda zol – Ŝel )
Substraty dla polimerów preceramicznych
(kseroŜeli)
etoksycyklotetrasiloksan
alkoksymetylpolisiloksany
oktahidridosilseskwioksan
Schemat syntezy materiałów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz