Policja sądowa

Zadania i struktura Policji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 784

. W skład Policji wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej...

Ustrój i organizacja Policji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3017

Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych)W skład Policji wchodzi też policja sądowa...

Policja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1498

wchodzi też policja sądowa. Zadania Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi...

Wykład - stosowanie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 861

, Urząd Skarbowy, ZUS, Policja). Sądowy model stosowania prawa: Budowa sądowego modelu stosowania prawa...

Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Bolesław Sprengiel
 • Administracja
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5376

Ponadto notatka podejmuje tematykę pojęć i zagadnień takich jak: czynności kontrolne, kontrole na drogach, kontrola graniczna i celna, służba ochronna, służba konwojowa, czynności administracyjno-porządkowe, działania społeczno-organizatorskie, użycie oddziałów zwartych w ochronie bezpieczeństwa...

Organy ochrony prawnej-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1197

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ 1. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności. Podstawowym środkiem ochrony praw i wolności jest droga sądowa, tylko w tej procedurze możliwe jest ich dochodzenie przez jednostkę. Wynika to z ogólnej zasady art. 45 Konstytucji (prawo do sądu - pkt 338), a dodatkowe podkreś...

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

wchodzi policja sądowa. Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej określa, w drodze...

Postępowanie karne - skrypt

 • dr hab. prof. nadzw Jerzy Skorupka
 • Postępowanie karne
Pobrań: 4025
Wyświetleń: 9681

dowodowe w postępowaniu przygotowawczym policja sądowa- korpus policjantów uprawniony do wykonywania...

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 3192

Stanisław Waltoś PROCES KARNY Zarys systemu Wydanie piąte zmienione 10DDE30737 Warszawa 2001 Wydawnictwa Prawnicze PWN 791671 Stan prawny na dzień l października 2000 roku. KKP Projekt okładki i stron tytułowych Anna Gogolewska Ilustracje Szymon Kobyliński Schematy na okładkach Andrze...